Köpvillkor efter Covid 19

På grund av Covid19 har vi skärpt reglerna för avbokning för samtliga köp av biljettpaket. Covid 19 har ställt till det rejält för hela mötesindustrin. Många företag har gjort konkurs. Det har även kostat oss som företag stora pengar, brist på ersättning och ibland obefintligt stöd från myndigheter har gjort att i princip all personal nu har behövt lämna vårt företag. Därför är vi numera väldigt restriktiva för att kunna avboka biljettpaket. Vi följer de regler och riktlinjer som vi har fått genom en nära dialog med ARN – Allmänna reklamationsnämnden men vi gör inte mer än så. Det innebär att om du av någon anledning vill, behöver eller väljer att boka av ditt biljettpaket så återbetalar vi enbart biljettdelen av biljettpaketet inte de nedladdningsbara produkterna. Om du inte kan acceptera detta som villkor, avstå i så fall från köp. 

Köp

Vid beställning och bokning träffas avtal om köp först när Actionplant AB  bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas omgående efter det att beställning mottagits. För att lägga en beställning måste du vara minst 18 år.

Köp av Paket

Kom ihåg att även skriva ut din biljett till föreläsningen. (eller om du har möjlighet spara länken i din mobil för visering på plats.) Kan du inte intyga en giltig biljett har Actionplant AB rätt att neka dig upphämtning av material och eventuellt inträde till föreläsning. Köpt material i paket kan också skickas till dig om du önskar, avgifter för porto och hantering tillkommer. Läs mer om vad som gäller för din biljett under fliken Köp av biljetter.

Biljettpaket – Produkter som ingår: I köpet av ett biljettpaket ingår ljudböckerna Målsättning i Världsklass, Mental konditionsträning och Your Life 2.0. Ljudböckerna kommer som nedladdningsbara produkter och går att fås på CD. Nedladdningsbara böcker omfattas inte av ångerrätten då dessa direktlevereras via mail. För att du ska få dina CD versioner av ljudböckerna så kontaktar du säljteamet på plats. Icke uthämtade CD versioner går icke att få i efterhand. Läs mer om vad som gäller för din biljett under fliken Köp av biljetter.

Köp av Produkter

Du beställer och betalar genom att fylla i ditt val av produkter och efterföljande formulär. Du får bekräftelse via email från oss i samband med att beställningen är genomförd.  Köpt material skickas oftast inom 10 dagar från beställningsdatum. Avgifter för porto och hantering tillkommer. 

Köp av Nedladdningsbara produkter

Nedladdningsbara böcker omfattas inte av ångerrätten då dessa direktlevereras.

Köp av Biljetter

Samtliga biljetter som säljs av Actionplant AB är öppna biljetter. Av enkelhet säljs biljetten utan extra kostnad tillsammans med en platsspecifikation till en given stad och ett givet datum. Detta innebär att du när som helst kan boka om din plats till annan föreläsning, förutsatt att det finns plats. Det innebär samtidigt att om vi flyttar en föreläsning så försvinner platsspecifikationen till din biljett, men inte din biljett. Vi föreslår alltid ett alternativ till inställd föreläsning men du kan själv välja att se föreläsningen vid ett helt annat tillfälle eller i en annan stad. Du aktiverar din platsreservation genom att maila till oss.  jessica@jespercaron.se

Du beställer och betalar genom att fylla i antal biljetter och därefter efterföljande formulär. Du får bekräftelse dels direkt vid bokningstillfället men även via email från oss i samband med att beställningen är genomförd. Beställningar på den här webbplatsen är bindande. Biljetter som köps i samband med Jespers föreläsningar kan överlåtas till annan person men är inte återbetalningsbara. Överlåtelse sker utan inblandning av Actionplant AB. Kom ihåg att skriva ut dina biljetter till föreläsningen. (eller om du har möjlighet spara länken i din mobil för visering på plats.) Det är ditt ansvar som biljettköpare att i god tid före föreläsningen (Mer än 48 timmar före föreläsningen) säkerställa att du har din biljett tillgänglig. Ifall föreläsningen av någon anledning inte kan genomföras erbjuds du möjlighet att delta på annan föreläsning eller att få dina pengar tillbaka. Kan du inte intyga en giltig biljett eller orderbekräftelse har Actionplant AB rätt att neka inträde. Ej använd biljett anses som förbrukad och kan ej användas vid annan föreläsning.

Priser

I priserna ingår lagstadgad moms för beställningar inom EU. Enda undantag är manuellt hanterade EDI Fakturor då samtliga angivna priser betraktas som exklusive moms för att täcka de utgifter vi har för att administrera dessa fakturor.

Betalning

Faktura

Avgiften för att betala mot faktura är 39 kronor. Fakturan skickas via e-post, ifall du inte öppnar fakturan i e-postmeddelandet skickas även pappersfaktura. Till företag eller organisationer skickas alltid pappersfaktura (såvida inte företag öppnar efakturan, då utgår ingen pappersfaktura såvida inte önskemål om pappersfaktura inkommer inom de 30 dagarna för betalningsfristen). Vi använder Billogram AB som fakturapartner. Betalningen ska vara oss till handa senast förfallodagen.
Fakturan skall vara betald inom 30 dagar. Därefter utgår påminnelse med ränta och påminnelseavgift om 60 kr. Vid saknad eller ofullständig betalning, 7 dagar efter det att påminnelse utgått ges ärendet över till inkasso.

Enligt Actionplant ABs bokningsvillkor är det alltid beställarens uppgift att lämna korrekta fakturauppgifter. Actionplant AB är medveten om lagen som trädde i kraft 1 april 2019 beträffande e-faktura. Har beställaren däremot, uppgett felaktiga uppgifter, missat eller undvikit att vid beställning meddela oss om att de omfattas av denna lag vid betalning, felaktigt har begärt pappersfaktura, uppgett ogiltig VAN-operatör, GLN-nummer, organisationsnummer, PEPPOL-id eller liknande nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna skicka en korrekt faktura utgår alltid en konverteringsavgift KDV om max 200 kr för att täcka den tid och de kostnader som uppstått.

Kortbetalning

Kortbetalning sker via Payson

Ångerrätt och öppet köp

Vid biljettköp, där ett evenemang som tillhandahålls på en bestämd dag, gäller inte Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL), enligt dess kapitel 2, paragraf 11. Du har som kund ingen ångerrätt  för ett biljettköp. Det enda undantaget är om en föreläsning av någon anledning inte skulle bli av (och vars anledning inte täcks av Force Majeure), då du kommer erbjudas att delta på en annan föreläsning, se en online version av föreläsning eller få din biljett konverterad till produkter. Reklamationer Om du av något skäl skulle vilja reklamera en biljett kontaktar du jessica@jespercaron.se, varpå Actionplant AB beslutar om anledningen till reklamationen är godtaglig eller inte. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Vid produktköp 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan.
Du godkänner härmed att returfrakt vid ångerrätt betalas av kunden.

Returfrakt och uppkomna avgifter i samband med ångerrätt betalas alltid av kunden.

Vid reklamation betalas frakten av Actionplant AB.

Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.

Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Uppgifterna kan användas av Actionplant AB ur marknadsföringssyfte, men ges aldrig ut till tredjepart.

Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till kampanj via Facebook lagras hos Actionplant AB / Jesper Caron, i enlighet med samtycke från dig. Actionplant AB är personuppgiftsansvarigt enligt PUL för behandlingen av dessa uppgifter.

  • Actionplant AB kan komma att använda uppgifterna för marknadsföring av egna produkter och för inbjudan till föreläsningar.
  • Jag ger Actionplant AB tillstånd att använda evenemangsbilder och video där jag avbildas i sina produkter och marknadsföring.
  • Vi stöder oss på intresseavvägning när vi dokumenterar evenemang.
  • I enlighet med PUL har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Actionplant AB har om dig, och hur dessa används. och hur dessa används. För begäran om information, rättelse av felaktiga uppgifter etc är du välkommen att vända dig till Actionplant AB, att: kundservice, Lars Väg 12, 515 35 Viskafors

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, pandemier, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Vid en eventuell återbetalning görs alltid avdrag för de utgifter som vi har haft i samband med evenemang för ex marknadsföring, expedition och lokalkostnader.