Kunder

Sedan första uppdraget på DHL i Växjö 16 september 2006 har jag gjort cirka 500 föreläsningar på företag, myndigheter, organisationer, landsting och skolor. De allra flesta uppdragen är genomförda i Sverige och USA men jag har även gjort en hel del föreläsningar i Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Stor Britannien.