Kunder

Sedan första uppdraget på DHL i Växjö 16 september 2006 har jag gjort över 1000 föreläsningar på företag, myndigheter, organisationer, landsting, skolor och öppna föreläsningar. De allra flesta uppdrag är genomförda i Sverige. Men jag har även gjort ett 30tal föreläsningar i USA, samt föreläst i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Spanien och Storbritannien.