Metodik

Positiv Psykologi

Utgångspunkten till mina föreläsningar hittar du i den positiva psykologin. Att få förtroendet att föreläsa för så många människor som jag gör årligen förpliktigar. Det är därför viktigt för mig att det jag säger är förankrat i seriös forskning. En gång i tiden ansågs det inom den traditionella psykologin fult att studera vad som skapar lycka och framgång.Den positiva psykologin med Martin Seligman som en av de stora auktoriteterna har definitivt ändrat på det. I takt med att det kommer fler och fler evidensbaserade studier från den positiva psykologin får den allt mer plats på psykologiprogrammet. Detta ger mig därför en väldigt bra grund att stå på när jag föreläser.

Kvalitetssäkring

Som en av mycket få föreläsare i branschen utvärderar jag i stort sett samtliga mina uppdrag. Det är alltid kunden som bestämmer om vi gör en utvärdering eller inte. Ibland passar det helt enkelt inte att göra en utvärdering och ibland vill inte kunden att vi utvärderar. De flesta kunder däremot uppskattar dock utvärderingsmomentet. Det ger oss ett bra underlag när vi i efterhand går igenom uppdraget.

Humörträning

Senaste åren har jag dessutom kompletterat min verktygslåda med något som jag kallar för humörträning. Humörträning innebär träning av alla de faktorer som gör att man mår bra utan att behöva tänka på det. Vi talar alltså om helt andra faktorer än “tankens kraft”. Problemet med tankens kraft är just att du behöver tänka på det för att något ska hända. Det finns dock många fler faktorer som påverkar humöret och alla dessa faktorer är dessutom träningsbara.

Den stora tillståndsstudien

Mina egna bidrag till den positiva psykologin återfinns bland annat i ”Den stora tillståndsstudien”. För att säkerställa att studien genomfördes på ett korrekt sätt sökte jag upp ett par av landets mest välrenommerade professorer i psykologi och organisationsvetenskap. Vad vi har testat är hur stor effekt på välbefinnandet fysiskt träningen har. Vi fick in ett underlag från över 2000 fallstudier. Flera av mina kunder Ericsson, Sandvikens kommun och Skatteverket medverkade med personalstyrkor och var behjälpliga i genomförandet av denna studie. Vad vi nu vet är att det är fullt möjligt att må 400-500% bättre genom endast 19 sekunder fysisk träning (om den sker enligt SMX formeln som jag skapade) Om kunden efterfrågar så gör vi denna studie på plats, mäter mående både före och efter genomförandet. Resultatet är slående. Något som förstås är väldigt önskvärt på dagens uppskruvade arbetsmarknad.

Hösten 2019 genomförde vi en studie där vi undersökte om och i så fall hur mycket fysisk träning påverkar vårt minne och inlärningsförmåga. Studien genomfördes på individnivå och omfattade 20 stycken deltagare. Studien utfördes på så sätt att vi mätte minne och inlärningsförmåga före och efter fem minuters energiträning. Träningspasset utfördes på motionscykel med pulsklocka och skattningen för att hitta rätt puls utfördes med Borg-skalan. Utifrån ett antal olika infallsvinklar lyckades vi se ett kausalt samband mellan energiträningen och inlärningsförmåga. Samtliga deltagare i studien fick ett avsevärt bättre resultat efter genomförd energiträning. I snitt ökade minne och inlärningsförmåga med 27,5%

Mental Konditionsträning

Något som förvånade mig när jag kom in i branschen var hur mycket prestige det låg i användandet av olika mentala tekniker. Nästan lika viktigt som att utbilda i sin egen teknik är det för många utövare att smutskasta alla andra tekniker. Teknikerna blir som ett slags religion där alla frånsteg från formen anses fel. Samtidigt finns det många gånger en närmast fanatisk övertro på den egna tekniken. Det räcker alltså inte med att säga att tekniken fungerar bra utan det måste kläs i superlativ och absoluta termer. I takt med att jag snappade upp och bemästrade dessa mentala tekniker insåg jag att många av dem fungerade väldigt bra. Inte varje gång, fullt ut och hela tiden men väldigt ofta, i väldigt stor utsträckning och för väldigt många.

Eftersom mitt primära mål är att åstadkomma största möjliga genombrott för de jag arbetar med kan jag därför omöjligen ansluta mig till någon enskild teknik bara för att passa in i en enskild grupp av användare. Att bejaka flera olika tekniker är i stället mitt signum och detta innebär att jag har en hel arsenal av verktyg i verktygslådan att tillgå. När ett verktyg inte fungerar på en individ eller på en grupp plockar jag bara fram ett annat istället. Resultatet skall uppnås, så är det bara.

SMX träning – korspollinering av metoder

Då inget samlingsnamn finns för att arbeta med flera mentala tekniker och principer samtidigt döpte jag mitt arbetssätt till SMX, State Mastery Experience. (Erfarenhet i tillståndsbemästrande) I SMX träningen hittar du därför element från tekniker som bygger på träning av mentala processer i ett alternativt medvetandetillstånd (Självhypnos / det mentala rummet), mental konditionsträning, NAC, NLP men även mindfulness, Peak state technology m.fl.