EPL kost
EPL kost

Vad är EPL kost

EPL är en förkortning av Energy Producing Lifestyle. EPL är ett helhetssystem skapat av Jesper Caron som ett sätt att enkelt beskriva vilka faktorer som du bör arbeta med för att skapa en livsstil som föder lust, vitalitet, lycka och energi.

EPLkost är således den delen av EPL som gäller vilken kost som ger rätt energi för kroppen. Det finns livsmedel som gör dig trött, stör din blodsockernivå, gör dig orolig, och frestar på kroppen. Sedan finns det kost som ger dig uthållighet, lycka, vitalitet, lugn, balans och många viktiga och bra hälsofördelar. Genom stordatabasundersökningar har Jesper format vad han kallar för ett EPLindex som kvalificerar olika livsmedel för hur väl de matchar EPL eller inte. EPL är med andra ord en helt unik väg att förhålla sig. Det är alltså inte samma sak som pH-kost, LCHF eller anti inflammatorisk kost som det felaktigt ibland brukar påstås. Det finns likheter med de tre nämnda skolorna men det finns också flera variabler i EPL som skiljer. Vid sammanställningen av EPL utgick Jesper från 9 olika databaser och skapade sedan en algoritm där värden viktas mot värden för att på så sett få fram ett relevant index, EPLkost index (eller EPL index)

Den första kokboken med EPL kost kommer under 2022-2023

/JC Support