Miljöpolicy

En fråga som berör mig oerhört mycket är arbetet mot den globala uppvärmningen. De senaste nio åren har jag samlat in över 1 000 000 kr till trädplantering. 2015-01-01 fattade jag beslutet att ta mitt miljöarbete ytterligare och kan därför stolt visa upp en miljöpolicy för företaget och mitt arbete.

Actionplant AB, Jesper Caron, Miljöpolicy

 • Jag åtar mig att ständigt arbeta med att minska företagets resursanvändning och klimatpåverkan, samt hitta nya mer miljövänliga alternativ och miljöanpassa transporter.
 • Jag prioriterar alltid mest miljövänliga transportalternativ och väljer andra resealternativ endast då tåg inte är möjligt. Flyg väljs endast om inget annat transportmedel står till buds rent praktiskt. Vi klimatkompenserar i så fall hela resan x 2.
 • Jag uppmuntrar partners och leverantörer att ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Jag arbetar kontinuerligt med att tillhandahålla bättre miljöalternativ för mina fysiska produkter såsom manualer, CD-skivor mm.
 • Jag strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Jag använder intäkterna från försäljningen av produkter under mina föreläsningar till miljöarbete, så som exempelvis trädplantering eller sponsra miljökampanjer.
 • Jag återvinner och sopsorterar då detta är möjligt.
 • Jag strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Jag väljer miljöbil och försöker minimera antalet resor och liknande. Turné och föreläsningsrutter planeras alltid med fokus på att minimera transporter.
 • Jag prioriterar alltid upp leverantörer som kan tillhanda hålla bättre miljöval i min verksamhet.
 • Jag arbetar regelbundet med att lära mig mer om och bli bättre i mitt miljöarbete!

I realiteten har detta inneburit att:

 • Vi har minskat antal flygresor med cirka 95%
 • Helt slutat använda engångsartiklar som plastmuggar, papptallrikar med mera under mina turnéer
 • Erbjuder alternativ till fysiska produkter som CD-skivor och manualer
 • Har unika föreläsningar där jag föreläser om hur man utvecklar en hållbar livsstil såväl privat som i yrkeslivet.