Miljöpolicy

En fråga som berör mig oerhört mycket är arbetet mot den globala uppvärmningen. De senaste nio åren har jag samlat in över 1 000 000 kr till trädplantering. 2015-01-01 fattade jag beslutet att ta mitt miljöarbete ytterligare och kan därför stolt visa upp en miljöpolicy för företaget och mitt arbete. Actionplant AB, Jesper Caron, Miljöpolicy.

 • Jag åtar mig att ständigt arbeta med att minska företagets resursanvändning och klimatpåverkan, samt hitta nya mer miljövänliga alternativ och miljöanpassa transporter.
 • Jag prioriterar alltid mest miljövänliga transportalternativ och väljer andra resealternativ endast då tåg eller elbil inte är möjligt. Flyg väljs endast om inget annat transportmedel står till buds rent praktiskt. Vi klimatkompenserar i så fall hela resan x 2.
 • Jag uppmuntrar partners och leverantörer att ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Jag arbetar kontinuerligt med att tillhandahålla bättre miljöalternativ för mina fysiska produkter såsom manualer, CD-skivor mm.
 • Jag strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Jag använder intäkterna från försäljningen av produkter under mina föreläsningar till miljöarbete, så som exempelvis trädplantering eller sponsra miljökampanjer.
 • Jag återvinner och sopsorterar då detta är möjligt.
 • Jag strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Jag väljer miljöbil och försöker minimera antalet resor och liknande. Turné och föreläsningsrutter planeras alltid med fokus på att minimera transporter.
 • Jag prioriterar alltid upp leverantörer som kan tillhanda hålla bättre miljöval i min verksamhet.
 • Jag arbetar regelbundet med att lära mig mer om och bli bättre i mitt miljöarbete!

I realiteten har detta inneburit att:

 • Vi har minskat antal flygresor med cirka 95%
 • Helt slutat använda engångsartiklar som plastmuggar, papptallrikar med mera under mina turnéer
 • Erbjuder alternativ till fysiska produkter (som CD-skivor och manualer)
 • Har unika föreläsningar där jag föreläser om hur man utvecklar en hållbar livsstil såväl privat som i yrkeslivet.