Rider 2018

1 Ljus
Bra belysning på scenen. Ljus i form av spottar behövs så föreläsaren syns bra.

2 Ljudanläggning
Det är viktigt att högtalarna har fullt register. Det går inte med datorhögtalare eller
mikrohögtalare i taket som ger ett slags telefonliknande ljud. Vi accepterar heller inte ett
ljudsystem som sprakar, knastrar eller brummar.
Det behöver också finnas möjlighet för oss att ställa in eq på ljudet så att det inte är låst till ett
standardläge. (som vanligtvis inte ger optimalt ljud för någon)

3 Wifi i lokalen
Det måste finnas ett väl fungerande Wifi inne och utanför föreläsningslokalen.

4 Headset och ljud från mikrofon
Vi behöver ett trådlöst headset som spänner över båda öronen.
Det måste finnas fullt register från mikrofon hela vägen ut i högtalaren.

5 På scenen
2 stycken blädderblock
1 Ståbord
Vanligt vatten utan bubblor
Ljudsladd till mobil som räcker till ståbordet, som inte är beroende av en projektor för att fungera.
Strömkälla för 2 enheter vid ståbordet

6 Möblering av lokal
Det är biosittning som gäller
Det får inte vara för stort avstånd mellan scen och publik.
Om det är en gång i mitten skall det vara en smal gång.
Stolarna ska stå tätt ihop och tätt mellan raderna.
2 avlånga bord precis utanför lokalen.
Vi har en 3 meter bred och 2.30m hög Vägg vi behöver ha plats för utanför lokalen.

8 Körschema
16.30-17.00 Vi ankommer till Arenan
17.00-18.00 Förberedelser, teknikgenomgång, ljud och ljuskörning
18.00-18.30 Beroende på hur stor publik, insläpp någon gång under den halvtimman. 18.30-19.45
Föreläsning
19.45-20.00 Paus
20.00-21.00 Föreläsning
21.00-21.30 Försäljning, selfies, vi packar ihop.

9 Viktigt att tänka på
– Jesper spelar musik när folk går in i salongen, under pausen och efter föreläsningen.
Strängt förbjudet för en tekniker att på något sätt hindra det. Vi har varit med om tekniker som
glömmer att höja musik till pausen och avslutningen eller som stänger av ljudet, när Jesper sagt
tack.
– Att alla de önskemål och punkter vi gått igenom i Ridern följs och efterlevs.
– Om vi har fått felaktig information kring någon av punkterna i detta dokument eller om de inte
efterlevs så gör vi avdrag på hyran.