Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till kampanj via Facebook lagras hos Actionplant AB / Jesper Caron, i enlighet med samtycke från dig. Actionplant AB är personuppgiftsansvarigt enligt PUL för behandlingen av dessa uppgifter.

  • Actionplant AB kan komma att använda uppgifterna för marknadsföring av egna produkter och för inbjudan till föreläsningar.
  • I enlighet med PUL har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Actionplant AB har om dig, och hur dessa används. och hur dessa används. För begäran om information, rättelse av felaktiga uppgifter etc är du välkommen att vända dig till Actionplant AB, att: kundservice, Lars Väg 12, 515 35 Viskafors